LogoKDoc

  • fotokl1
  • Oefentherapie-491kl
  • Oefentherapie-377kl

Visie

De kinderoefentherapeuten en oefentherapeuten van de praktijk streven naar een open transparante organisatie met kwalitatief hoogwaardige oefentherapeutische en kinderoefentherapeutische zorg, die doelmatig, doeltreffend en efficiënt is, met een aantoonbare hoge mate van patiënttevredenheid en werknemerstevredenheid, waarbij zowel de klant als de medewerkers zich volop kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf kunnen halen.

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie richt zich op de motorische ontwikkeling van kinderen waarbij voorop staat dat het kind plezier beleeft en zich spelenderwijs vaardigheden eigen maakt. Er wordt gestart vanuit de mogelijkheden van het kind, zodat er positieve ervaringen opgedaan kunnen worden De aanpak wordt zoveel mogelijk aangesloten op de belevingswereld en interesse van het kind. Uitdagen en ondersteunen zijn daarbij de sleutelwoorden.

Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, gespecialiseerd in houding en beweging, gericht op behandeling en voorkomen van klachten als gevolg van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. Er wordt een actieve houding van de cliënt gevraagd om via een gericht leerproces nieuwe bewegingsgewoonten aan te leren, zodanig dat de klachten verminderen of verdwijnen en in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarbij is het belangrijk dat het geleerde in het dagelijks leven wordt ingepast voor een blijvend resultaat.