LogoKDoc

  • fotokl1
  • Oefentherapie-491kl
  • Oefentherapie-377kl

DTO/Verwijzingen

Verwijzing

U kunt met en zonder verwijzing (directe toegankelijkheid) een afspraak maken met uw oefentherapeut.

Een verwijzing kan komen van uw huisarts, bedrijfsarts, specialisten zoals neurologie, orthopedie, revalidatie, reumatologie, gynaecologie, longrevalidatie, hartrevalidatie, kindergeneeskunde, psychologie en maatschappelijk werk.

U bent ook zonder verwijzing welkom, u komt dan via de DTO.

DTO

DTO staat voor 'directe toegankelijkheid oefentherapie'. Per 1 juli 2008 rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar zonder dat de cliënt eerst naar de (huis) arts moet voor een verwijsbrief.

Wat is DTO ?

Mensen met klachten die samenhangen met houding en beweging, weten zelf vaak heel goed wat ze nodig hebben. Voor veel van deze cliënten is oefentherapie de aangewezen behandeling. Oefentherapeuten zijn bewegingsspecialisten bij uitstek. Zij kijken naar het verband tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes en stellen voor elke cliënt een individueel behandelprogramma samen. DTO geeft patiënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van de huisarts, een oefentherapeut in te schakelen.

Hoe gaat DTO in z'n werk ?

De cliënt die zich (rechtstreeks) heeft aangemeld, zal door de oefentherapeut eerst zorgvuldig worden gescreend. Deze screening moet aan het licht brengen of de client met zijn klachten bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Mocht de aandoening niet geïndiceerd zijn voor oefentherapie dan krijgt de cliënt het advies om alsnog naar de arts te gaan. Is de aandoening wel geïndiceerd dan volgt er nader onderzoek, waarin de oefentherapeut onderzoekt of oefentherapie voor de betreffende cliënt zinvol is. Zodra dat vaststaat, zal de oefentherapeut met de cliënt concrete afspraken maken over bijvoorbeeld de aard, de start, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.