LogoKDoc

 • fotokl1
 • Oefentherapie-491kl
 • Oefentherapie-377kl

Kwaliteit

Klanttevredenheid

Binnen de praktijk vindt er continu een klanttevredenheidsonderzoek plaats. In 2016 is de pratijk beoordeeld en hebben we een score van van 9.1 behaald!

quali2016 

 

Scholing

De oefentherapeut staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Door middel van een verschillende kwaliteitseisen is de oefentherapeut verplicht verschillende scholingen te volgen om haar kennis en vaardigheden voortdurend te toetsen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Afgelopen periode is er o.a. onderzoek gedaan naar betrouwbaarheid, effectonderzoeken naar lage rugklachten en nek/schouderklachten en vervolg hierop, uitgevoerd door TNO, in 1990. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar kinderoefentherapie (oefentherapeutische behandelmethode ten bate van motorische ontwikkelingsachterstand/psychomotore retardatie), waar momenteel een uitgebreid onderzoek naar o.a. effecten van behandelen van kinderen met een motorische achterstand door middel van  kinderoefentherapie en zelfbeleving van kinderen wordt gemeten.

 

Richtlijnen

Binnen de oefentherapie wordt gewerkt met richtlijnen voor verschillende ziektebeelden, te weten:

 • ziekte van Bechterew

 • osteoporose

 • idiopatische scoliose

 • bekkenklachten

 • whiplash

 • urine-incontinentie

 • artrose heup/ knie

 • COPD

 • Parkinson

Kwaliteitsjaarverslag

Na afloop van elk kalenderjaar wordt er een kwaliteitsjaarverslag gemaakt. Hierin worden o.a. de resultaten van het voorafgaande jaar vermeld en worden de plannen voor het komende jaar beschreven.