LogoKDoc

  • fotokl1
  • Oefentherapie-491kl
  • Oefentherapie-377kl

Privacy en klachten

Privacy:
Onderzoeksverslagen, tussen- en eindverslagen van kinderen met motorische problemen worden aan de ouders meegegeven. Elke ouder krijgt 2 verslagen mee, één voor henzelf en één voor de school voor het schooldossier. Daarnaast wordt het verslag verzonden naar de  huisarts, eventueel de schoolarts en/of specialist. Deze informatie wordt alleen verstrekt indien u als ouder/verzorger toestemming hier voor heeft gegeven. Op vraag van de school en met toestemming van de ouder kan het verslag ook rechtstreeks naar de school worden verzonden.
Onderzoeksverslagen, voortgangs- en eindverslagen van volwassen en kinderen met o.a. houdingsproblematiek worden verzonden naar de huisarts en/of de specialist. Dit uiteraard na toestemming van u als cliënt.
De in de praktijk werkzame oefentherapeuten zijn bij wet verplicht tot geheimhouding van patiëntgegevens. Uw papieren en elektronische dossiers worden veilig bewaard.


Klachtenprocedure:

Klachtenprocedure:
Onze praktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door u zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk over wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure.

De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo'n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op de website www.klachtenloketparamedici.nl van het klachtenloket paramedici vindt u nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie:

e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 09:00 tot 12:30 uur)