Leiden
Nieuwerkerk aan den IJssel.


1710KD touwtechniekDe meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, rennen, klimmen, voetballen, fietsen, knutselen en schrijven. Bewegen is niet aan leeftijd gebonden en is behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar door verschillende factoren is het mogelijk dat een kind niet de motorische ontwikkeling doorloopt zoals je dat zou willen zien. Dit kan resulteren in een onhandige motoriek of een achterstand in de motorische ontwikkeling. Ook zijn er kinderen waarbij de motorische ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt, omdat er bijvoorbeeld een beperking is van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Hiervoor kunt u terecht bij de kinderoefentherapeut.

Wat is kinderoefentherapie
Kinderoefentherapie is een specialisatie van de oefentherapie Cesar. Deze behandelmethode is gericht op het verbeteren van de motoriek van kinderen. Belangrijk hierbij is dat het spelenderwijs gebeurt zodat het kind er plezier aan beleeft. Een kinderoefentherapeut werkt met kinderen met motorische problemen en/of stoornissen. Dat zijn kinderen die problemen hebben met alles wat met de motoriek samenhangt: moeite met rennen, springen, ballen, zwemmen, schrijven, knutselen, etc. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor een kind en maken een essentieel onderdeel uit van zijn totale ontwikkeling. Soms gaan deze motorische problemen samen met diagnoses als ADHD, PDD-NOS, NLD en dyslexie. Soms is de diagnose DCD gesteld, maar vaak ook is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak van de motorische achterstand.

Onderzoek
1803KD Kinderoefeningen2Als uw kind aangemeld wordt, wordt er een uitgebreid motorisch onderzoek gedaan om een goed beeld te krijgen van uw kind en zijn motoriek. De onderdelen van de motoriek die aan bod komen zijn: evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, oog-handcoördinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en houding. Tijdens deze test wordt ook een eerste indruk gekregen van het gedrag van uw kind. Factoren als concentratie, impulsiviteit, faalangst, en de leerstrategie worden geobserveerd. Op deze manier ontstaat er een totaalplaatje van uw kind: wat zijn de mogelijkheden en waar liggen de problemen. De resultaten, behandeldoelen en behandelplan worden weergegeven in een verslag en dit wordt besproken met u als ouders/verzorgers.

Behandeling
1710KD balansVoorop staat dat uw kind plezier beleeft tijdens de behandelingen en zich spelenderwijs de vaardigheden eigen maakt. Er wordt gestart vanuit de mogelijkheden van uw kind, zodat er positieve ervaringen opgedaan kunnen worden. Er wordt gewerkt aan zowel voorwaarden voor de motoriek als motorische vaardigheden. De aanpak wordt zoveel mogelijk aangesloten op de belevingswereld en interesse van uw kind. Uitdagen en ondersteunen zijn daarbij de sleutelwoorden. Wanneer het motorisch functioneren beter gaat en het zelfvertrouwen groeit, is te zien dat uw kind het geleerde uit zichzelf gaat toepassen: meer met andere kinderen gaat spelen, meer in de gymles durft en kan en meer plezier en mogelijkheden krijgt bij het bewegen.
Tijdens de periode van behandelen is er contact met ouders, verzorgers en eventueel met leerkrachten over de vorderingen en over evt. begeleiding thuis of in de klas.

Voor wie
Voor kinderen met motorische problemen zoals:

 • Houterig en stijf bewegen
 • Problemen met vaardigheden als springen, hinkelen, zwemmen, fietsen e.a.
 • Moeite met het evenwicht en daardoor vaak vallen of problemen hebben met stilstaan.
 • Niet goed mee kunnen komen met balspelen.
 • Moeite met fijn motorische vaardigheden zoals knutselen en knippen.
 • Schrijfproblemen wat inspannend is en veel in inzet vraagt. Dit kan zichtbaar worden in een hoekig of bibberig schrift, moeite met de lijnen, onregelmatige lettergrootte, onduidelijke lettervormen, verkeerde pengreep en een traag tempo.
 • De oogbewegingen kunnen moeite kosten, wat tot uiting kan komen bij het lezen: verkeerde regel of woord lezen, letters overslaan maar ook laat reageren op een bal.
 • Onhandigheid: uw kind stoot dingen om, laat dingen uit zijn handen vallen of botst ongewild tegen andere kinderen aan.
 • Motorische onrust: uw kind is veel in beweging. Er is moeite met stilzitten en de concentratie.
 • Bewegingsarmoede: uw kind beweegt niet of nauwelijks wat vaak gepaard gaat met angst voor bewegen.
 • Moeite met de ruimtelijke oriëntatie: er kan moeite zijn met de ruimtelijke begrippen bij opdrachten. Problemen met ontwikkelingsmateriaal of aanleren van de schrijfletters.
 • Te heftig of te weinig reageren op prikkels: dit kan tot uiting komen in te veel bewegen of juist angst om te bewegen, alles moeten aanraken of juist bang zijn dingen aan te raken of aangeraakt te worden. Soms “dweilen” deze kinderen over de grond. Dit te heftig of te weinig reageren op prikkels leidt meestal tot motorische problemen zoals hierboven beschreven.
Locatie Leiden
Locatie Nieuwerkerk aan den IJssel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
© 2020 Karin Driessen Oefentherapie