Leiden
Nieuwerkerk aan den IJssel.


Privacy Verklaring Karin Driessen Oefentherapie Cesar

Karin Driessen Oefentherapie Cesar, gevestigd aan de Brahmslaan 64, 2324 AN te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://karindriessenoefentherapie.nl
Hoofdlokatie: Brahmslaan 64
2324 AN Leiden
T: 071-5311760
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Karin Driessen is de Functionaris Gegevensbescherming van Karin Driessen Oefentherapie Cesar.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Karin Driessen Oefentherapie Cesar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Karin Driessen Oefentherapie Cesar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gezondheid
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Burgerservicenummer (BSN)
Biometrische gegevens
Genetische gegevens

Onze website en de daarbij geleverde dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Karin Driessen Oefentherapie Cesar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Wettelijke verplichting t.a.v. zorgverlening
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Declaratieverkeer
Dit doen wij n.a.v. de volgende grondslagen:
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een behandelovereenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Karin Driessen Oefentherapie Cesar neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karin Driessen Oefentherapie Cesar) tussen zit.
Karin Driessen Oefentherapie Cesar gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Intramed.
Dit voor het vastleggen van digitale cliƫntendossiers, verplicht vastgesteld in overeenkomsten met de zorgverzekeraars en het ondersteunen van het behandelproces.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Karin Driessen Oefentherapie Cesar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn verplicht uw gegevens 15 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Karin Driessen Oefentherapie Cesar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Karin Driessen Oefentherapie Cesar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Karin Driessen Oefentherapie Ceasar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. In verband met een wettelijke verplichting kunnen wij uw gegevens niet verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karin Driessen Oefentherapie Cesar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie , gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per post opsturen naar: Karin Driessen Oefentherapie Cesar, Brahmslaan 64, 2324 AN te Leiden of per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Karin Driessen Oefentherapie Cesar wil u er tevens op wijzen dat, indien nodig, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Karin Driessen Oefentherapie Cesar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Locatie Leiden
Locatie Nieuwerkerk aan den IJssel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
© 2020 Karin Driessen Oefentherapie